Kształtowanie właściwej emisji dźwięku u młodego wiolonczelisty