Fermata
Aktualności Regional Centrum of Music Psychology

Do You know that...

Nella Rubinstein - the artist wife is the authoress of legendary cook's book "Nela's Cookbook", given in New Yorku in 1983 . In Poland given under the title "Kuchnia Neli" /full version from the year 2001 publishing house The Muse/. This book is the record of Master and the artistic Bohemians of New York culinary fancies, The Los Angeles and Paris. "Nela's Cookbook" makes up the source of inspiration for the adorers of talent and the art of Artur Rubinstein life.


 

Fermata
Informacje Print
There are no translations available.

Regionalne Centrum Psychologii MuzykiRegionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata"  zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej

 
"Psycholog muzyki to osoba świadomie wspierająca rozwój dziecka w szkole muzycznej i badająca pozytywne relacje na linii uczeń - nauczyciel - rodzic. Kompetencje tego fachowca wspomagają rozwiązywa
nie problemów w edukacji artystycznej. Cieszymy się i zachęcamy do korzystania z naszej oferty."
 
Dyrektor
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
mgr Ewa Stąporek - PospiechCelem działalności Poradni jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna dla młodych adeptów sztuki muzycznej, plastycznej i baletowej, ich rodziców, nauczycieli, a także dla kandydatów do szkół artystycznych. Wszelkie działania mają na celu udzielanie wsparcia w przypadku różnorodnych trudności, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach edukacji artystycznej.

 


PORADNIA OFERUJE

  • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej w ramach spotkań terapeutycznych indywidualnych lub grupowych

  • diagnostykę psychologiczną kandydatów do szkół artystycznych oraz uczniów szkół artystycznych w zakresie ich predyspozycji artystycznych jak i poznawczych

  • wsparcie psychologiczne dla uczniów przygotowujących się do konkursów artystycznych

  • opiekę terapeutyczną dla uczniów doświadczających nieharmonijnego rozwoju artystycznego

  • prowadzenie warsztatów i wykładów z zakresu psychologii muzyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół artystycznych

  • prowadzenie badań naukowych nad specyfiką psychospołecznego funkcjonowania uczniów szkół artystycznych

 
 
Kontakt Print
There are no translations available.

 
OFERTA WARSZTATÓW I WYKŁADÓW Print
There are no translations available.


PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI

1. Pedagog artysta w świetle wymagań XXI wieku. 
  2. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki muzyki u uczniów. 
  3. Rola pedagoga w rozwoju młodych muzyków. 
  4. Problemy oceny w sztuce muzycznej. 
  5. Znaczenie pamięci dla efektywnego wykonawstwa muzycznego. 
  6. Pomoc pedagogów w psychologicznym przygotowaniu uczniów do występów publicznych. 
  7. Trema i sposoby jej zwalczania. 
  8. Pomoc uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi a nauka w szkole muzycznej. 
  9. Dojrzałość szkolna dziecka utalentowanego muzycznie. 
  10. Sposoby wspomagania rozwoju i kształcenia uczniów w szkole muzycznej.
  11. Różnice w kształceniu uczniów zdolnych muzycznie, a talentów muzycznych. 
    12. Wzmacnianie przez nauczycieli czynników wpływających na powodzenia ucznia, w nauce w szkole muzycznej.

PROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA RODZICÓW

1. Rola rodziców w drodze edukacji artystycznej dziecka. 
  2. Charakterystyka muzycznego rozwoju dziecka i przygotowanie do zawodu muzyka. 
  3. Muzyczna dojrzałość szkolna. 
  4. Psychologiczny i społeczny rozwój dziecka uzdolnionego muzycznie. 
  5. Rola rodzica w kryzysach rozwojowych dziecka, pojawiających się
w poszczególnych latach jego życia lub w przełomowych momentach edukacji. 
  6. Wspomaganie rozwoju zdolności muzycznych dziecka. 
  7. Kształtowanie cech osobowości dziecka ważnych dla jego muzycznego rozwoju. 
  8. Dobre i złe postawy rodziców ucznia szkoły muzycznej. 
  9. Strategie kształtowania wewnętrznej motywacji dziecka do nauki gry na instrumencie. 
 

ROPOZYCJA
WYKŁADÓW / WARSZTATÓW
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH

1. Dlaczego pojawia się trema i jak się z nią uporać. 
  2. Jak skutecznie zapamiętywać utwory muzyczne. 
  3. Psychologiczne przygotowanie do zawodu muzyka. 
  4. Świadome ćwiczenie i przygotowanie do występu publicznego .
  5. Skuteczne techniki uczenia się (na przykładzie Historii Muzyk). 
  6. Zwiększanie własnych kompetencji i podwyższanie samooceny.


 
Tematyka wykładów/warsztatów może być dostosowana do aktualnych potrzeb szkolnej społeczności. Wybrane wykłady i warsztaty mogą być prowadzone wspólnie dla grupy uczniów, rodziców i nauczycieli, omawiając problematykę spotkania z róznych perspektyw.
 
 
Kto pomaga? Print
There are no translations available.

 

dr Anna Antonina Nogaj

 

psycholog

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: mgr psychologii; dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii)

muzyk-instrumentalista; specjalność: gra na skrzypcach

(Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

psycholog muzyki

(Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

 

Anna Nogaj prowadzi w 2007 roku utworzyła w szkole Regionalne Centrum Psychologii Muzyki „Fermata”, które w 2011 roku zostało przekształcone w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej. Aktualnie pracuje także na stanowisku psychologa w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poza działalnością pomocową, od 2009 roku organizuje Ogólnopolskie Konferencje Psychologiczne Szkolnictwa Artystycznego oraz prowadzi szeroką działalność warsztatową w polskich szkołach muzycznych.

 
Działalność wydawnicza Print
There are no translations available.


Pierwsza publikacja zrealizowana przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina: Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata" pod patronatem Centrum Edukacji Atrystycznej w Warszawie.
 
Książka zawiera przewodnik wybranych tekstów źródłowych na temat działalności pierwszych poradni psychologicznych dla polskich szkół muzycznych oraz porusza problematykę współczesnych kierunków działałności psychologicznej z perspektywy psychologów, pedagogów i nauczycieli prowadzących w szkołach muzycznych.Przeglądaj spis treści
 
Galeria "Fermata" Print
There are no translations available.


  1. 2007-11-08 Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Psychologii Muzyki
  2. 2008-01-23 I Spotkanie psychologów szkół muzycznych
  3. 2009-04-06/08 I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna
  4. 2010-04-07/09 II Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna