Zespoły

Do You know that...

Nella Rubinstein - the artist wife is the authoress of legendary cook's book "Nela's Cookbook", given in New Yorku in 1983 . In Poland given under the title "Kuchnia Neli" /full version from the year 2001 publishing house The Muse/. This book is the record of Master and the artistic Bohemians of New York culinary fancies, The Los Angeles and Paris. "Nela's Cookbook" makes up the source of inspiration for the adorers of talent and the art of Artur Rubinstein life.


 

Print
There are no translations available.


Zespół

Przewodniczący/Lider

Pracownicy

Zespół ds. artystycznych

   

Zespół ds. dokumentacji szkolnej

(Statut, WSO, WSZ , plany, regulaminy, procedury)

   

Zespół wychowawczo - profilaktyczny

   

Zespół ds. Doskonalenia

Zawodowego Nauczycieli

(WDN, Dofinansowanie)

   

Zespół ewaluacyjny

   

Zespół stypendialny

   

Zespół ds. informacji

   

Zespół ds. promocji i rekrutacji

   

Zespół ds. protokołowania Rad Pedagogicznych

 

Zespół

Kierownik / Lider

Pracownicy

Sekcja teorii muzyki i rytmiki

   

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

   

Zespół przedmiotów humanistycznych

   

Zespół języków obcych

   

Zespół przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych