mgr Barbara Sierko-Bryła
Aktualności GODNI PAMIĘCI mgr Barbara Sierko-Bryła

Do You know that...

During first conference of UN in 1945 , Rubinstein manifested one's patriotism on the concert for delegates. He expressed his disappointment that there had been no delegation from Poland, for what on the conference the fact the concert began from the play of The Mazurek Dąbrowskiego. The public reacted on this ovations on standing.

 

mgr Barbara Sierko-Bryła PDF Print E-mail
User Rating: / 44
PoorBest 
Others - GODNI PAMIĘCI
Written by Administrator   
Friday, 07 September 2012 11:39
There are no translations available.

ODESZŁA JEDNA Z NAS...
 W dniu 14 lipca 2012 roku odeszła od nas mgr Barbara Sierko-Bryła,
wieloletni pedagog, pianista i akompaniator w Państwowym Zespole Szkół
Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. 
  Wykształciła wielu pianistów, aboslwentów PZSM, dalej studentów
Akademii Muzycznych w Polsce. Jej  uczniowie wielokrotnie uczestniczyli 
w konkursach pianistycznych w Polsce i na  świecie zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Profesor Barbara Sierko nie tylko nauczała wrażliwości na
kulturę i rozbudzała potrzebę rozwijania i zaspokajania potrzeb duchowych,
nauczała  też skrupulatności, sumienności, pracy nad sobą i swoimi słabościami,
stawiania czoła wyzwaniom.  Pozostanie w pamięci jako wzorowy pedagog 
i wychowawca dla przyszlych pokoleń.
 
 Słowo o Pani Profesor Barbarze Sierko.
   W dniu 17 lipca br. pożegnaliśmy wspaniałego pedagoga, ofiarnego
i niezwykle oddanego w pracy artystycznej z uczniami – kochaną Panią Profesor
Barbarę Sierko. Pani Profesor  studia pianistyczne ukończyła w  Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem wybitnego pedagoga prof. Margerity
Trombini – Kazuro. Często na lekcjach wracała wspomnieniami do tego okresu
młodości z lat swoich studiów i ożywiała piękne chwile spędzone z tak znakomitym
pedagogiem. Był to bardzo znamienny czas w Jej  życiu. Doświadczenia z tak
wybitnym pedagogiem przekładała potem na pole swoich działań w sferze
dydaktycznej i wychowawczej.

   Pani Profesor wykształciła wiele pokoleń pianistów, z powodzeniem
pracujących i  świetnie sprawdzających się w zawodzie w kraju i za granicą. Zawsze
pogodna, ciepła, serdeczna, życzliwa, bezpośrednia i otwarta w kontaktach z uczniami,
wychowująca ich i wpajająca im zasady nie tylko merytoryczne ale też życiowe, naukę
o pięknej ale trudnej sztuce pianistycznej Pani Profesor wspaniale  łączyła z  życiem. 
Z  życia czerpała  źródła, wzorce i zasady postępowania. Uczyła jak  żyć, jak
postępować, zawsze w zgodzie z prawdą i poszanowaniem tradycji. Jej niezwykły
entuzjazm i energia udzielały się uczniom bez  żadnych ograniczeń a swą
muzykalnością poruszała niejedno serce. W uczniach z dużą charyzmą wzbudzała
wiarę i ufność, tak bardzo potrzebne w ich rozwoju.

   W klasie Pani Profesor Barbary Sierko każdy uczeń kończył edukację
–  oprócz wyposażenia w duże umiejętności – jako piękną szkołę  życia. I za to
szczególnie Jej wszyscy dziś dziękujemy, gdyż przez ten fakt jest z nami, tkwi w nas
i tak naprawdę nie odeszła. Zaaplikowany nam przez Nią potężny zastrzyk wiary,
odwagi i miłości do muzyki nie jednemu uczniowi zapewnił i umocnił kondycję
artystyczną w młodości i na dalsze lata rozwoju. Pani Profesor sama tą energią
posiłkowała się w swoim  życiu do ostatnich chwil. Dzięki temu tak dobrze i długo
mogła walczyć z chorobą.

   Wydawało by się, że tej siły teraz będzie nam brakować. Jednakże,
gdy wrócimy do tych wspomnień z  życia, ujmujących Jej siłę i optymizm, od razu
otwiera się przed nami jasna i pewna droga życia.

   Niech  żyje w naszej pamięci i przypomina nam spędzone z Nią
wszystkie miłe chwile.
                                                                W imieniu uczniów Pani Profesor 
                                                                            Jan Rogalski

Last Updated on Friday, 07 September 2012 11:46