Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla klas III OSM i PSM I stopnia