LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PSM II st