LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH do klasy I OSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019