Kierownik artystyczny i programowy chóru
Aktualności

Czy wiesz, że...
Artur Rubinstein w swojej ponad 80-letniej karierze pianisty wystąpił ponad 6000 razy !!!. Znany był jako wirtuoz i odtwórca muzyki Chopina, Brahmsa, Schuberta, Schumanna, Dworzaka i Szymanowskiego. Występował z wieloma uznanymi orkiestrami i dyrygentami oraz grał m.in. z Pablem Casalsem, Jacques'em Thibaudem i Romanem Totenbergiem. Był także przyjacielem wielu ówczesnych znakomitości, m.in. Karola Szymanowskiego, Pabla Picasso, Grzegorza Fitelberga.

Kierownik artystyczny i programowy chóru PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Informacje - Chór żeński

dr hab. Aleksandra Grucza – Rogalska

dyrygent, teoretyk muzyki

W 1989 roku ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego w Toruniu na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów mgr Marioli Hadrysiak.

Jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy :

Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki - kierunek Teoria Muzyki (1995) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego - kierunek Wychowanie muzyczne w zakresie Prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych w klasie dyrygentury prof. Henryka Wierzchonia (1997).

W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Centrum Animacji Kultury w Warszawie.

W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała w czerwcu 2005 roku stopień doktora a w grudniu 2012 roku doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Aleksandra Grucza – Rogalska pracuje w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, od 1994 roku jako nauczyciel przedmiotów z zakresu teorii muzyki a od 1997 roku także jako dyrygent Chóru Żeńskiego OSM II st. Od 2005 r. jest państwowym egzaminatorem egzaminu maturalnego z przedmiotu Historia muzyki. W grudniu 2006 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 2005 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, od 2006 na stanowisku adiunkta. Prowadzi klasę Dyrygentury chóralnej a także przedmioty: Czytanie partytur, Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych z literaturą, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form wokalno - instrumentalnych a także jest promotorem oraz recenzentem prac magisterskich i licencjackich. Przez zaledwie kilka lat wykształciła w swojej klasie dyrygentury 5. absolwentów specjalności Dyrygentura chóralna ( w tym 2. z wyróżnieniem) oraz 20 absolwentów innych specjalności kierunku Edukacja artystyczna. Absolwentka A. Gruczy – Rogalskiej, mgr Beata Śnieg jest laureatką XIV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. Stanisława Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Od 1994 r.(tj. od początku istnienia) do 2006 r. była drugim dyrygentem, akompaniatorem i korepetytorem Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego „Pueri Cantores Thorunienses”, którego założycielem i pierwszym dyrygentem jest prof. zw. Roman Grucza.

A. Grucza – Rogalska jest zapraszana do udziału w pracach jury konkursów chóralnych, m.in. Kartuskich Spotkań Chórów Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Pomorskiego w Kartuzach, Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku, Przeglądów Chórów Szkolnych uczestniczących w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” w Gdańsku i Toruniu, Eliminacji Wojewódzkich Województwa Kujawsko- Pomorskiego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej w Toruniu, Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów im. Św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim.

A. Grucza – Rogalska jest zapraszana do prowadzenia warsztatów chórmistrzowskich i dyrygenckich. Współpracuje z redakcją „Życia Muzycznego”, „Ruchu Muzycznego”, Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz lokalnej prasy, publikując recenzje i relacje z różnych wydarzeń artystycznych. Bierze udział jako referent w sesjach naukowych Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest autorką ok. 30 publikacji.

Swoje umiejętności dyrygenckie, chórmistrzowskie i pedagogiczne rozwija na licznych seminariach, warsztatach i kursach organizowanych przez Akademie Muzyczne w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Katowicach, Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Centrum Animacji Kultury w Warszawie, Polską Federację „Pueri Cantores”, „Gaude Mater” w Częstochowie a także Hungarian Cultural Foundation w Budapeszcie (Węgry). Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Za swoją pracę artystyczną i pedagogiczną wielokrotnie nagradzana przez Dyrekcję PZSM w Bydgoszczy, Fundację „Viva Musica”, Prezydenta i Radę Miasta Bydgoszczy oraz odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO.


Poprawiony: wtorek, 22 października 2013 09:46