LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PSM I st