LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OSM I st