Informacja przesłuchania CEA w specjalności Rytmika