mgr Barbara Sierko-Bryła
Aktualności GODNI PAMIĘCI mgr Barbara Sierko-Bryła
mgr Barbara Sierko-Bryła PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 44
SłabyŚwietny 
Inne - GODNI PAMIĘCI
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 września 2012 11:39
ODESZŁA JEDNA Z NAS...
 W dniu 14 lipca 2012 roku odeszła od nas mgr Barbara Sierko-Bryła,
wieloletni pedagog, pianista i akompaniator w Państwowym Zespole Szkół
Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. 
  Wykształciła wielu pianistów, aboslwentów PZSM, dalej studentów
Akademii Muzycznych w Polsce. Jej  uczniowie wielokrotnie uczestniczyli 
w konkursach pianistycznych w Polsce i na  świecie zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Profesor Barbara Sierko nie tylko nauczała wrażliwości na
kulturę i rozbudzała potrzebę rozwijania i zaspokajania potrzeb duchowych,
nauczała  też skrupulatności, sumienności, pracy nad sobą i swoimi słabościami,
stawiania czoła wyzwaniom.  Pozostanie w pamięci jako wzorowy pedagog 
i wychowawca dla przyszlych pokoleń.
 
 Słowo o Pani Profesor Barbarze Sierko.
   W dniu 17 lipca br. pożegnaliśmy wspaniałego pedagoga, ofiarnego
i niezwykle oddanego w pracy artystycznej z uczniami – kochaną Panią Profesor
Barbarę Sierko. Pani Profesor  studia pianistyczne ukończyła w  Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem wybitnego pedagoga prof. Margerity
Trombini – Kazuro. Często na lekcjach wracała wspomnieniami do tego okresu
młodości z lat swoich studiów i ożywiała piękne chwile spędzone z tak znakomitym
pedagogiem. Był to bardzo znamienny czas w Jej  życiu. Doświadczenia z tak
wybitnym pedagogiem przekładała potem na pole swoich działań w sferze
dydaktycznej i wychowawczej.

   Pani Profesor wykształciła wiele pokoleń pianistów, z powodzeniem
pracujących i  świetnie sprawdzających się w zawodzie w kraju i za granicą. Zawsze
pogodna, ciepła, serdeczna, życzliwa, bezpośrednia i otwarta w kontaktach z uczniami,
wychowująca ich i wpajająca im zasady nie tylko merytoryczne ale też życiowe, naukę
o pięknej ale trudnej sztuce pianistycznej Pani Profesor wspaniale  łączyła z  życiem. 
Z  życia czerpała  źródła, wzorce i zasady postępowania. Uczyła jak  żyć, jak
postępować, zawsze w zgodzie z prawdą i poszanowaniem tradycji. Jej niezwykły
entuzjazm i energia udzielały się uczniom bez  żadnych ograniczeń a swą
muzykalnością poruszała niejedno serce. W uczniach z dużą charyzmą wzbudzała
wiarę i ufność, tak bardzo potrzebne w ich rozwoju.

   W klasie Pani Profesor Barbary Sierko każdy uczeń kończył edukację
–  oprócz wyposażenia w duże umiejętności – jako piękną szkołę  życia. I za to
szczególnie Jej wszyscy dziś dziękujemy, gdyż przez ten fakt jest z nami, tkwi w nas
i tak naprawdę nie odeszła. Zaaplikowany nam przez Nią potężny zastrzyk wiary,
odwagi i miłości do muzyki nie jednemu uczniowi zapewnił i umocnił kondycję
artystyczną w młodości i na dalsze lata rozwoju. Pani Profesor sama tą energią
posiłkowała się w swoim  życiu do ostatnich chwil. Dzięki temu tak dobrze i długo
mogła walczyć z chorobą.

   Wydawało by się, że tej siły teraz będzie nam brakować. Jednakże,
gdy wrócimy do tych wspomnień z  życia, ujmujących Jej siłę i optymizm, od razu
otwiera się przed nami jasna i pewna droga życia.

   Niech  żyje w naszej pamięci i przypomina nam spędzone z Nią
wszystkie miłe chwile.
                                                                W imieniu uczniów Pani Profesor 
                                                                            Jan Rogalski

Poprawiony: piątek, 07 września 2012 11:46