II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Kompozytorski im. Marka Jasińskiego - WYNIKI
II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Kompozytorski im. Marka Jasińskiego - WYNIKI Drukuj

 


Bydgoszcz, 2 lipca 2014 r.
 
PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY II OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO 
KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. MARKA JASIŃSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
W PAŃSTWOWYM ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH 
IM. ARTURA RUBINSTEINA W BYDGOSZCZY 
 
 
Na konkurs nadesłano cztery prace  (ze szkół muzycznych w Bydgoszczy,
Rzeszowa i Koszalina). Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Jury zdecydowało:
 
1.  przyznać I nagrodę pracy „In paradisum”, godło: Pietruszka
2.  przyznać II nagrodę pracy „Ave Maria”, godło: A2B1C5D3
3.  przyznać wyróżnienie pracy „Oratio in musica”, godło: metro
 
Jury oceniało prace według następujących kryteriów:
1)  warsztat kompozytorski
2)  oryginalność brzmienia
3)  interpretacja i prozodia tekstu
4)  umiejętność posługiwania się fakturą wokalną
5)  jednorodność i spójność brzmienia
 
Po obradach przystąpiono do otwarcia kopert oznaczonych godłem. Po odczytaniu
danych zawartych w kopertach decyzją Jury nagrody otrzymują:
 
- I nagroda – Hubert Żmudzki (PZSM Bydgoszcz)
- II nagroda – Katarzyna Kubik (PZSM Bydgoszcz)
- Wyróżnienie – Urszula Płonka (ZSM nr 1 Rzeszów)
 
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na koncercie jubileuszowym Chóru
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy  oraz Towarzystwa
Mozartowskiego, o którym laureaci konkursu zostaną powiadomieni z odpowiednim
wyprzedzeniem.
 
Jury:
prof. Zbigniew Bargielski
dr Piotr Komorowski
mgr Sławomir Opaliński
 
 
sekretarz konkursu, 
Michał Dobrzyński