Administracja
Administracja Drukuj

Pracownicy Administracji


Funkcja Imię i Nazwisko
Kierownik Agnieszka Bieniek
Główna Księgowa Aleksandra Markiewicz
Księgowa Małgorzata Andrzejewska
Specjalista ds. kadrowych Ewa Gałka
Sekretariat Dyrektora Anna Nogowska
Sekretariat uczniowski Izabela Ostrowska
Specjalista ds. BHP Artur Gęsicki
Samodz. Referent ds. socjalnych Jan Matuszewski
Referent ds. administracyjnych
Aleksandra Trzoska-Mońka
Pracownicy obsługi
Henryka Amernik, Agnieszka Borowicz, Magdalena Drąg, Katarzyna Iglewska,  Iwona Fryc, Katarzyna Michallek, Beata Sinkowska,
Stroiciel Zbigniew Koczorowski, Marian Leśniewski, Tomasz Leśniewski
Pracownik techniczny
Janusz Kotlęga
Woźni Waldemar Berka, Jan Góral, Ryszard Łuczak, Krzysztof Poniecki, Sławomir Jabłoński, Marian Słowiński, Tomasz Ziółkowski


Harmonogram czasu pracy administracji
Dzień tygodnia Sekretariat Uczniowski Kadry, Księgowość, Sekretariat nr 2
Poniedziałek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:45
Wtorek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:45
Środa 7:30 - 15:30 7:30 - 15:45
Czwartek 8:00 - 17:00 7:30 - 15:45
Piątek 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00