Zespoły
Drukuj

Zespół

Przewodniczący/Lider

Pracownicy

Zespół ds. artystycznych

   

Zespół ds. dokumentacji szkolnej

(Statut, WSO, WSZ , plany, regulaminy, procedury)

   

Zespół wychowawczo - profilaktyczny

   

Zespół ds. Doskonalenia

Zawodowego Nauczycieli

(WDN, Dofinansowanie)

   

Zespół ewaluacyjny

   

Zespół stypendialny

   

Zespół ds. informacji

   

Zespół ds. promocji i rekrutacji

   

Zespół ds. protokołowania Rad Pedagogicznych

 

Zespół

Kierownik / Lider

Pracownicy

Sekcja teorii muzyki i rytmiki

   

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

   

Zespół przedmiotów humanistycznych

   

Zespół języków obcych

   

Zespół przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych