Odwiedź nas: Facebook  YouTube

Zgodnie z Rządowym programem „Radosna Szkoła” miejsca zabaw w budynku szkoły, których zadaniem jest zapewnienie – zgodnie z naturalnymi warunkami rozwojowymi dzieci – możliwości organizacji zabaw ruchowych. Na stronie internetowej szkoły (www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl) ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkolnej świetlicy w pomoce do miejsc zabaw, które będą wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć świetlicowych, ale także podczas przerw czy wybranych lekcji (sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną dzieci, np. duże miękkie klocki pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego dziecka zabawę, w której zostanie wykorzystana naturalna ciekawość poznawcza w zakresie budowania i konstrukcji; pomoce dydaktyczne, które mają służyć aktywnej zabawie, posiadać nie tylko walory poznawcze, ale także estetyczne i tworzyć radosne warunki pobytu dzieci w szkole). Spośród ofert, które wpłynęły Komisja przetargowa wyłoniła najbardziej ciekawą i kompleksową ofertę przesłaną przez educarium sp. z o. o. Bydgoszczy.

Najważniejszym celem, jaki ma spełniać wyposażenie tego miejsca, jest zaspokajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Połączenie tego celu z równoczesną możliwością kształtowania koncentracji uwagi, zdolności manualnych czy precyzji ruchu, stwarzania podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cennym walorem zakupionego wyposażenia jest stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii, dzięki czemu możliwa będzie wczesna rehabilitacja ruchowa, ćwiczenie właściwej postawy ciała i nawyków ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Zabawa w miejscach zabaw pomoże rozbudzać wyobraźnię dziecka – wyposażenie miejsca zabaw

Dodatkowo przeprowadzono remont kompleksu pomieszczeń świetlicowych pn. „Remont pomieszczeń świetlicy na parterze budynku szkolnego przy ulicy Andrzeja Szwalbego 1” w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni do zabaw. Opracowano projekt przebudowy pomieszczeń zgodny z potrzebami ale również wymaganiami określanymi w Prawie budowlanym. Stworzono nowe przestrzenie w świetlicy przez połączenie pomieszczenia do pracy cichej w świetlicy oraz magazynu instrumentów poprzez wyburzenie ściany działowej. Powstała w ten sposób duża widna przestrzeń do zabawy. Dotychczasowe pomieszczenia sanitarne przebudowano tworząc 2 toalety i małą podręczną kuchenkę na potrzeby korzystających ze świetlicy. Jedna z toalet jest przystosowana dla najmniejszych, najmłodszych uczniów. Wymieniono całkowicie instalację elektryczną pamiętając o oświetleniu awaryjnym i oznakowaniu wyjść ewakuacyjnych. Remont wykonała firma Malibud z Bydgoszczy.Sala do pracy cichej została dzięki Radzie Rodziców wyposażona w dużą nową szafę i narożną szafkę – przebieg remontu
Opracował: Marek Dankowski

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

e-Dziennik

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kalendarz

No event in the calendar

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA