Pracownicy Administracji

 

Funkcja Imię i Nazwisko
Kierownik Agnieszka Bieniek
Główna Księgowa Aleksandra Markiewicz
Księgowa Małgorzata Andrzejewska
Specjalista ds. kadrowych Ewa Gałka
Sekretariat Dyrektora Anna Nogowska
Sekretariat uczniowski Izabela Ostrowska
Specjalista ds. BHP Artur Gęsicki
Samodz. Referent ds. socjalnych Jan Matuszewski
Referent ds. administracyjnych
Aleksandra Trzoska-Mońka
Pracownicy obsługi
Henryka Amernik, Agnieszka Borowicz,Katarzyna Iglewska,  Iwona Fryc, Violetta Karwasz - Kaźmierczak, Katarzyna Michallek, Beata Sinkowska,
Stroiciel Zbigniew Koczorowski, Marian Leśniewski, Tomasz Leśniewski
Pracownik techniczny
Janusz Kotlęga
Woźni Waldemar Berka,Grzegorz Bystry, Jan Góral, Ryszard Łuczak, , Sławomir Jabłoński, Marian Słowiński, Maciej Zwolanowski


Harmonogram czasu pracy administracji
Dzień tygodnia Sekretariat Uczniowski Kadry, Księgowość, Sekretariat nr 2
Poniedziałek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:45
Wtorek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:45
Środa  7:30 - 15:30
nieczynne dla interesantów
7:30 - 15:45
Czwartek 8:00 - 17:00 7:30 - 15:45
sekretariat nr 2 nieczynny dla interesantów
Piątek 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00